Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soutěž Logo 112

 

EVROPSKÝ DEN 112 aneb NOVÝ KABÁT PRO 112
 
 
Dne 11. února 2012 si Evropané připomenou Evropský den 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie.
Česká republika se má v této oblasti čím pochlubit, protože její systém linky 112 a její technologie představuje evropskou špičku. To ostatně dokládá ocenění, které Hasičský záchranný sbor ČR jako příjemce linky 112 v České republice obdržel od Asociace evropského čísla tísňového volání (EENA). Oceněno bylo špičkové systémové a technologické řešení jednotného evropského čísla tísňového volání v ČR a implementace progresivních směrů v oblasti eCall (automatizované tísňové volání z vozidel).
 
I přes všechna ocenění a uznání nemá linka 112
v Čechách své jednotné logo.
Můžete to změnit!!!
 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a HZS krajů vyhlašuje soutěž pro děti a mládež – „Nový kabát pro 112“
 
 
Vymyslete a namalujte lince 112 logo.
 
 
Podmínky účasti:
 
ü Zašlete obrázek loga „112 SOS“ do 31. března 2012 na adresu:
 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
     krajské ředitelství
     oddělení ochrany obyvatelstva
     Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
 
  1. Nebo elektronicky na adresu: jena.vesela@sck.izscr.cz 
  2.  Na obálku nebo do předmětu uveďte heslo soutěže "112“
  3.  Nezapomeňte uvést své jméno, příjmení, bydliště, Vaši e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu.
  4.  Maximální velikost obrázku by neměla být větší než formát A4 nebo 2 MB
  5.  Logo musí obsahovat číslici 112 a písmena SOS
 
ü Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami uvedenými v Zákoně č.398/2006 Sb. (Autorský zákon) a dává svolení HZS ČR k využívání zaslaných obrázků k propagačním účelům.
 
Vítězové budou oceněni na Dni prevence v Expozici požární ochrany ve Zbirohu dne
5. května 2012 a všechna loga zveřejníme na stránkách www.hzscr.cz
 

HISTORIE
O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání - 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. K 1. 1. 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR (do tohoto data bylo funkční pouze v mobilních sítích). V roce 2005 pak bylo dokončeno budování call center linky 112, od tohoto roku funguje v každém ze 14 krajů telefonní centrum obsluhující linku 112.
Původní telefonní číslo 112 provozovala firma SPT Telecom a. s. jako číslo sloužící k poskytování informací o přesném čase.
SOUČASNOST
V ČR v současnosti funguje 14 call center linky 112, ta jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena. Tato telefonní centra tísňového volání jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112, aniž by to volající poznal na rychlosti nebo kvalitě odbavení. Je zde tak garance, že se občan vždy dovolá, a to jak z pevných linek, tak mobilních telefonů.
Technologie telefonních center tísňového volání 112 také propojuje základní složky integrovaného záchranného systému: Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR a zdravotnickou záchrannou službu. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci záchranných složek.
Na 112 se lze jako na jedinou tísňovou linku dovolat bez SIM karty, bez kreditu a pokud je na místě signál alespoň jednoho mobilního operátora.
Technologie linky 112 fungující v ČR je na špičkové evropské úrovni a obsluhují ji důkladně vyškolení operátoři. Ti mohou mj. identifikovat adresu volajícího z pevné sítě, automaticky určit polohu mobilního telefonu při tísňovém volání, využít pravidelně aktualizované elektronické mapové podklady, zjistit identifikační kód mobilního přístroje nebo určit mobilního operátora volajícího.
Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.
Linka 112 v ostatních zemích
Smyslem zřízení této celoevropské tísňové linky bylo poskytnout občanům členských států EU možnost obrátit se v nouzové situaci na záchranné složky (policie, hasiči, zdravotnická služba), a to na stejné číslo lhostejno ve které zemi se zrovna nacházejí, zdarma a z jakéhokoliv telefonního přístroje. Lidé totiž v rámci Evropy stále častěji migrují (ať již služebně či soukromě) a může být obtížné pamatovat si různá čísla národních tísňových linek, zejména ve stresové situaci.
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen téměř půlmiliardě občanů ze všech 27 členských států EU, ale je zavedenotaké v Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu.

Ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání, pouze v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě je číslo 112 jediným tísňovým číslem. Hovory jsou přijímány typicky policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené království).
Česká vláda vzala svým usnesením č. 923 ze dne 23. července 2008 na vědomí analýzu možnosti útlumu národních čísel tísňového volání, která doporučila ponechání národních čísel i nadále v platnosti. Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v evropských dimenzích přibližuje oficiální webová stránka ec.europa.eu/112.
Na této webové stránce jsou mj. podrobné informace o linkách 112 v členských státech EU.
Jedním z cílů Evropské komise je také výrazně zvýšit povědomost evropských občanů o existenci a možnostech linky 112.