Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky na minimaturity

 

Minimaturity ekonomika 2011/2012
 

1.Bankovnictví, obchodní banky
 - bankovní systém ČR
 - význam a postavení ČNB, nástroje ČNB
 - obchodní banky, bankovní obchody
 - bankovní služby
2.Pojišťovnictví
 - riziko, charakteristika pojišťovnictví
 - členění pojištění
 - trh pojišťovacích služeb
 - životní pojištění a penzijní připojištění
3.Právnické osoby, právní úprava
      podnikání PO
 - obchodní zákoník
 - druhy obchodních společností
 - vznik, změny a zánik obch. spol.
 - družstva
 - státní podnik
4.Fyzické osoby, právní úprava podnikání FO
 - pojem a cíle podnikání
 - podnikání fyzických osob
 - podnikání právnických osob
 - živnostenský zákon
 - obchodní zákoník
5.Zásobovací činnost podniku
 - zásoba - pojem, druhy
 - koloběh zásob
 - metody výpočtů potřeby zásoby
 - kupní smlouva, smlouva o dílo
 - logistika
6.Výrobní činnost podniku
 - výrobní faktory
 - typy výroby, členění výr. procesu
 - předvýrobní fáze, pojem inovace, THN
 - výstupy výrobního procesu
 - jakost, bezpečnost práce, ergonomie
7.Prodejní (odbytová) činnost podniku
 - význam odbytu - odlišení od marketingu
 - druhy odbytu (prodeje)
 - činnosti při odbytu (prodeji)
 - kupní smlouva, smlouva o dílo
- reklamace, vady, škodní řízení
8.Personalistika
 - pojem, význam
 - práce jako výrobní faktor, trh práce
 - pracovní poměr, vznik, zánik
 - mzda, minimální mzda
 - zákoník práce
9.Marketing
 - pojem, význam
 - historie vývoje marketingu
 - segmentace trhu
 - strategické plánování
 - marketingový mix
10.Daňový systém - přímé daně1
 - daňová soustava ČR po roce 1989
 - daň z příjmu fyzických osob
 - daň z příjmu právnických osob
 - srážková daň
11.Daňový systém - přímé daně2
 - daňová soustava ČR po roce 1989
 - silniční daň
 - daň z nemovitostí
 - trojdaň
12.Daňový systém - nepřímé daně
 - daňová soustava ČR po roce 1989
 - spotřební daně
 - DPH