Jdi na obsah Jdi na menu
 


Minimaturity 2.ročník

 

Ekonomika 2.ročník  –  témata k minimaturitě
Kdy:       květen 2011
Kde:       místnost bude upřesněna
Zkoušející:          Faltová Ivana Ing.
Přísedící:             bude upřesněno
 
1.       Hospodářský proces
a.       Potřeby
b.      Statky a služby
c.       Hospodářský proces
d.      Výrobní faktory
2.       Pojem a cíle podnikání
a.       FO a PO
b.      Podmínky pro podnikání
c.       Druhy živností
d.      Obchodní zákoník, Živnostenský zákon
e.      Zánik živnosti
3.       Zakládání firem PO
a.       Postup založení PO
b.      Druhy OS, rozdělení, výhody a nevýhody společností
c.       Orgány OS
d.      Zánik OS
4.       Zásobovací funkce podniku_ 1
a.       Dělení majetku podniku
b.      Zásoba, pojem, druhy
c.       Koloběh zásob
d.      Plánování materiálu (THN, plánovaná spotřeba,
e.      Metody objednávání  zásob ( minimální a maximální zásoba)
5.       Zásobovací funkce podniku_ 2
a.       Logistika, průběh zásobování ( dodavatel, kupní smlouva, kontrola, převzetí, doklady)
b.      Metody řízení zásob
c.       Ukazatele rychlosti obratu zásob a doba obratu zásob
6.       Výrobní činnost podniku
a.       Výroba, pojem, výrobní činnosti, dělení podniku
b.      Typy výroby (kusová, atd.)
c.       Výrobní proces ( základní proces, atd.)
d.      Výrobní program podniku ( příklad)
e.      Příprava výroby( technická, ekonomická, organizační)
7.       Marketing_1
a.       Pojem, funkce marketingu, cíle
b.      Historie vývoje marketingu
c.       Segmentace trhu
d.      Základní marketingové strategie (hromadný, cílený, diferencovaný)
e.      Marketingové nástroje - výrobek
8.       Marketing_2
a.       Marketingové nástroje
b.      Cena, cenové triky
c.       Propagace
d.      Distribuce ( přímá, nepřímá, výhody, nevýhody)
9.       Prodejní činnost podniku
a.       Prodej, pojem, funkce,cíle
b.      Obchodní jednání ( kupní smlouva, smlouva o dílo)
c.       Expedice
d.      Reklamace, vady, škodní  řízení
10.   Personalistika
a.       Personalistika, pojem, význam
b.      Trh práce
c.       Pracovní poměr, vznik, zánik
d.      Mzda
e.      Zákoník práce