Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky počítačová grafika

2. 10. 2012
 1. Čím se zabývá počítačová grafika ?
 2. Kde se počítačová grafika používá ?Napište aspoň 3 oblasti.
 3. Jak dělíme SW pro počítačovou grafiku?
 4. Jak se ukládá grafická informace u vektorových programů ?
 5. Jak se ukládá grafická informace u rastrových programů ?
 6. Jaké jsou výhody vektorové grafiky ?
 7. Jaké jsou nevýhody vektorové grafiky ?
 8. Jaké jsou výhody rastrové grafiky ?
 9. Jaké jsou nevýhody rastrové grafiky ?
 10. Formát .ZMF je pro jakou grafiku a pro jaký aplikační program ?
 11. Na co je počítačová grafika náročná ( z hlediska HW )?
 12. Jaké barevné modely jsou nejrozšířenější?
 13. Z jakých barev se skládá barevný model RGB?
 14. K čemu se barevný model RGB používá?
 15. Jakým mícháním barev dostaneme AZUROVOU barvu?
 16. Z jakých barev se skládá barevný model CMYK?
 17. Kde se barevný model CMYK používá?
 18. Jak vznikne u barevného modelu červená barva?
 19. Lze mít jeden obrázek uložený ve více barevných modelech? ANO NE
 20. Vypadá obrázek v různých modelech pořád stejně? ANO NE
 21. Proč existují formáty souborů?
 22. Uveďte aspoň 3 formáty souborů pro počítačovou grafiku.
 23. Kdy potřebujeme, aby obrázek měl co nejmenší velikost (kapacitu)?
 24. V jakých jednotkách měříme velikost souboru?
 25. Kdy téměř nezáleží na velikosti obrázku ?
 26. Co je to komprese?
 27. Doplňte větu: Čím je obrázek menší (kapacitou), tím se .......................načítá z internetu.
 28. Jak dělíme kompresi?
 29. Co znamená ztrátová komprese?
 30. Co znamená bezztrátová komprese?
 31. Co to je rozlišení?
 32. K čemu se používá rozlišení? V jakých jednotkách se vyjadřuje?
 33. Co znamená zkratka DPI a k čemu se použíbá?
 34. Doplňte věty:
 35. Čím je obrázek kvalitnější, tím má ........................ rozlišení.
 36. Čím větší rozlišení má obrázek, tím má ...................... .datovou velikost(kapacitu).
 37. Čím je menší rozlišení, tím je obrázek při zvětšení ................................
 38. Jaké je optimální rozlišení pro tisk obrázku?
 39. U kterého HW sledujeme jaké je rozlišení?
 40. Co to znamená velikost obrázku? V jakých jednotkách se vyjadřuje?
 41. Co znamená, jestliže je u obrázku uvedeno 800x600 ?
 42. Doplňte věty:
  Jestliže zvýším rozlišení ze 150 DPI na 300 DPI dojde současně k ......................... velikosti.
  Rozměry obrázku nás zajímají především pro: ...............................................................
 43. S jakými grafickými programy jste již pracovali ?
 44. Uveďte příklad alespoň jednoho programu, který je schopen pracovat s vektorovými obrázky
 45. Uveďte příklad alespoň jednoho programu, který je schopen pracovat s rastrovými obrázky.
 46. Platí tvrzení, že z čím většího počtu bodů je složen rastrový obraz, tím větší je velikost souboru, do něhož je uložen? ANO-NE

  PDF formát

  1. K čemu slouží PDF formát? Proč vlastně existuje?
  2. Jak rozumíte tomu, když se řekne, že PDF je univerzální formát?
  3. Co je výhodou PDF formátu z hlediska HW a SW?
  4. Co je nevýhodou PDF formátu?
  5. Co potřebujeme k tomu, abychom mohli používat soubory s příponou PDF?
  6. Jaká je poslední verze programu Acrobat Reader? A kolik stojí Kč?
  7. Existuje SW, který převede PDF na DOC?